Click me
×

Bạn đang đặt hàng không có khuyến mãi.
Vui lòng chọn chương trình khuyến mãi tại mục khuyến mãi tại link sau.

Chương trình khuyến mãi

SIGNATURE

 • SIGNATURE

 • Vỏ Bánh Truyền Thống
  & Vỏ Bánh New York
  Vỏ Bánh Mỏng

 • Vừa (9”)
  179,000 VND

 • Lớn (12”)
  279,000 VND

PREMIUM

 • PREMIUM

 • Vỏ Bánh Truyền Thống
  & Vỏ Bánh New York
  Vỏ Bánh Mỏng

 • Nhỏ (7”)
  79,000 VND

 • Vừa (9”)
  139,000 VND

 • Lớn (12”)
  219,000 VND

CLASSIC

 • CLASSIC

 • Vỏ Bánh Truyền Thống
  & Vỏ Bánh New York
  Vỏ Bánh Mỏng

 • Nhỏ (7”)
  69,000 VND

 • Vừa (9”)
  129,000 VND

 • Lớn (12”)
  199,000 VND

FAVOURITE

 • FAVOURITE

 • Vỏ Bánh Truyền Thống
  & Vỏ Bánh New York
  Vỏ Bánh Mỏng

 • Nhỏ (7”)
  59,000 VND

 • Vừa (9”)
  119,000 VND

 • Lớn (12”)
  179,000 VND

Build your own pizza

Nửa & Nửa

Lựa chọn cho bạn
Kết hợp hai loại pizza yêu thích vào 1. Chỉ cần chúng cùng một kích thước bánh.

Đặt hàng
list tracker Popup update info