Click me
×

Bạn đang đặt hàng không có khuyến mãi.
Vui lòng chọn chương trình khuyến mãi tại mục khuyến mãi tại link sau.

Chương trình khuyến mãi

SIGNATURE

 • SIGNATURE

 • Vỏ Bánh Truyền Thống
  & Vỏ Bánh New York
  Vỏ Bánh Mỏng

 • Vừa (9”)
  199,000 VND

 • Lớn (12”)
  299,000 VND

PREMIUM

 • PREMIUM

 • Vỏ Bánh Truyền Thống
  & Vỏ Bánh New York
  Vỏ Bánh Mỏng

 • Nhỏ (7”)
  79,000 VND

 • Vừa (9”)
  149,000 VND

 • Lớn (12”)
  229,000 VND

FAVOURITE

 • FAVOURITE

 • Vỏ Bánh Truyền Thống
  & Vỏ Bánh New York
  Vỏ Bánh Mỏng

 • Nhỏ (7”)
  59,000 VND

 • Vừa (9”)
  129,000 VND

 • Lớn (12”)
  189,000 VND

Build your own pizza

Nửa & Nửa

Lựa chọn cho bạn
Kết hợp hai loại pizza yêu thích vào 1. Chỉ cần chúng cùng một kích thước bánh.

Đặt hàng
list tracker thank you Popup update info