Your Order So Far
  • DDEAL12

    Ưu Đãi Hằng Ngày 3

    1 Bánh Pizza 12 inch + 1 Phần Ăn Kèm + 1 Chai Coca Lớn Với Giá Chỉ Từ 219,000

    Đặt bánh

list tracker thank you Popup update info