• 01. Hình thức đặt hàng
  • 02. Đăng nhập
  • 03. Thông tin Đặt hàng
  • 04. Thông tin thanh toán

Địa chỉ giao hàng

Nhập số nhà trước khi chọn đường.

Chỉ điền phần số, phần chữ hoặc /hẻm vui lòng điền vào ô Thông tin hướng dẫn bên dưới.

VD: 12Bis/34E, cách điền:

- Ô số nhà: 12

- Ô thông tin hướng dẫn: 12Bis/34E

Vui lòng nhập tên đường không dấu và chọn tên đường từ gợi ý. Nếu không tìm thấy tên đường thì địa chỉ của bạn nằm ngoài khu vực giao hàng của chúng tôi.

Vui lòng nhập đầy đủ số ngõ, hẻm/ lô, tầng (chung cư)