DEAL SIÊU TO CHO NHÓM
banner-best-choice

DEAL SIÊU TO CHO NHÓM


* Combo 229,000đ cho 2 người gồm 1 pizza size M + 1 phần món phụ + 2 thức uống nhỏ

* Combo 309,000đ cho 3-4 người gồm 1 pizza size L + 2 phần món phụ + 2 thức uống nhỏ

* Combo 339,000đ cho 3-4 người gồm 1 pizza size L + 2 phần món phụ + 1 thức uống lớn