DEAL SIÊU TO CHO NHÓM
banner-best-choice

DEAL SIÊU TO CHO NHÓM


* Combo 229.000 đ cho 2 người gồm 1 pizza size M dòng Premium + 1 phần món phụ + 1 chai nước (390ml)

* Combo 309.000 đ cho 3-4 người gồm 1 pizza size L dòng Favorite + 2 phần món phụ + 2 chai nước (390ml)

* Combo 339.000 đ cho 3-4 người gồm 1 pizza size L dòng Premium + 2 phần món phụ + 1 chai nước (1.5L)