MIX-MATCH - TIẾT KIỆM 45%, PIZZA CHỈ TỪ 89K
banner-best-choice

MIX-MATCH - TIẾT KIỆM 45%, PIZZA CHỈ TỪ 89K


* Giá: 89K/pizza dòng Favorite (size M). Thêm 30K/pizza và 60K/pizza để nâng lên dòng Premium và Signature.

* Giá: 159K/pizza dòng Favorite (size L). Thêm 20K/pizza và 60K/pizza để nâng lên dòng Premium và Signature.

* Áp dụng khi mua 02 pizza đồng thời.