HAPPY VALENTINE Tặng 1 CHOCO LAVA cho mỗi đơn hàng có pizza 9" hoặc 12" kèm nước. Bước 1: Vui lòng chọn Pizza
1.PIZZA
2.NƯỚC UỐNG
3.StepNameDESSERT

Giỏ Hàng

Nhập mã khuyến mãi

Vui lòng nhập mã khuyến mãi (nếu có) trước khi đặt bánh

Chi tiết đơn hàng

0

Tổng cộng:

0 ₫