TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG DOMINO'S PIZZA PHAN TRUNG (16/5 - 12/6/2020) ưu đãi giảm 50% pizza 9" / 12" khi mua kèm Nước bất kỳ. Bước 1: Vui lòng chọn pizza 9" / 12"
1.PIZZA
2.NƯỚC UỐNG

Giỏ Hàng

Nhập mã khuyến mãi

Vui lòng nhập mã khuyến mãi (nếu có) trước khi đặt bánh

Chi tiết đơn hàng

0

Tổng cộng:

0 ₫