CẢ TUẦN ƯU ĐÃI giảm 50% cho pizza thứ 2 cùng cỡ. Áp dụng khi mua bánh pizza 9" & 12". Bước 1: Vui lòng chọn bánh pizza 12" thứ nhất.
1.PIZZA
2.PIZZA

Giỏ Hàng

Nhập mã khuyến mãi

Vui lòng nhập mã khuyến mãi (nếu có) trước khi đặt bánh

Chi tiết đơn hàng

0

Tổng cộng:

0 ₫