Bước 1: Chọn 1 pizza Favorite cỡ L được giảm giá 70%
1.PIZZA
2.PIZZA
3.NƯỚC UỐNG