HOME MEAL DEALS - Combo 275.000 VNĐ. Vui lòng chọn món 1: 1 Pizza 12" Favorite
1.PIZZA
2.MÓN ĂN KÈM
3.MÓN ĂN KÈM
4.NƯỚC UỐNG