HOME MEAL DEALS - Combo 295.000 VNĐ. Vui lòng chọn món 1: 1 Pizza 12" Premium
1.PIZZA
2.MÓN ĂN KÈM
3.MÓN ĂN KÈM
4.NƯỚC UỐNG

Giỏ Hàng

Nhập mã khuyến mãi

Vui lòng nhập mã khuyến mãi (nếu có) trước khi đặt bánh

Chi tiết đơn hàng

0

Tổng cộng:

0 ₫