HOME MEAL DEALS - Combo 175.000 VNĐ. Vui lòng chọn món 1: 1 Pizza 9" Favorite
1.PIZZA
2.MÓN ĂN KÈM
3.NƯỚC UỐNG