DEAL SIÊU TO CHO NHÓM - Combo 289K. Bước 1: chọn 1 pizza cỡ L dòng Yêu Thích (Favorite)
1.PIZZA
2.MÓN ĂN KÈM
3.MÓN ĂN KÈM
4.NƯỚC UỐNG