1.
Pizza
2.
Pizza
3.
Drinks

Signature

lớn8 miếng
299.000
Vừa6 miếng
199.000

Premium

Lớn8 miếng
229.000
Vừa6 miếng
149.000
Nhỏ4 miếng
79.000

Favorite

Lớn8 miếng
189.000
Vừa6 miếng
129.000
Nhỏ4 miếng
59.000
Nhập mã khuyến mãi
Vui lòng nhập mã khuyến mãi (nếu có) trước khi đặt bánh
Chi tiết đơn hàng
Tổng cộng
0 ₫
Chọn nước và thức ăn kèm
Đã thêm vào giỏ hàng thành công !