Ưu đãi mua trực tuyến 1 Pizza 9" / 12" kèm Nước sẽ được tặng 1 Pizza cùng size. Bước 1: Vui lòng chọn Pizza 12"
1.PIZZA
2.PIZZA
3.NƯỚC UỐNG

Giỏ Hàng

Nhập mã khuyến mãi

Vui lòng nhập mã khuyến mãi (nếu có) trước khi đặt bánh

Chi tiết đơn hàng

0

Tổng cộng:

0 ₫