Mừng khai trương cửa hàng thứ 50 - PHẠM HỒNG THÁI ưu đãi giảm 50% pizza cỡ M/L khi mua kèm nước nguyên giá từ 18/11 - 24/11/2020. Bước 1: chọn 1 pizza cỡ M hoặc L giảm giá 50%.
1.PIZZA
2.NƯỚC UỐNG

Giỏ Hàng

Nhập mã khuyến mãi

Vui lòng nhập mã khuyến mãi (nếu có) trước khi đặt bánh

Chi tiết đơn hàng

0

Tổng cộng:

0 ₫