Đồng giá 139,000đ/pizza khi mua đồng thời 02 pizza cỡ lớn (12") dòng Favorite. Bước 1: Chọn pizza 12" thứ nhất.
1.PIZZA
2.PIZZA