Đồng giá 89,000đ/pizza khi mua đồng thời 02 pizza cỡ vừa (9") dòng Favorite. Bước 1: Chọn pizza 9" thứ nhất.
1.PIZZA
2.PIZZA