Đặc tính nổi bật

ĐẾ BÁNH

Đế bánh được làm hoàn toàn bằng bột tươi và nhào nặn bằng tay

PHÔ MAI

Sử dụng 100% phô mai Mozzarella

NƯỚC SỐT

Sốt được làm hoàn toàn bằng cà chua tươi

NHÂN BÁNH

Sử dụng nguyên liệu sạch và tươi sống

Đã thêm vào giỏ hàng thành công !