DEAL SIÊU TO CHO NHÓM

DEAL SIÊU TO CHO NHÓM


* Combo 229K cho 2 người gồm 1 pizza size M dòng Premium + 1 phần món phụ + 1 chai nước (390ml)

* Combo 309K cho 3-4 người gồm 1 pizza size L dòng Favorite + 2 phần món phụ + 2 chai nước (390ml)

* Combo 339K cho 3-4 người gồm 1 pizza size L dòng Premium + 2 phần món phụ + 1 chai nước (1.5L)