MIX & MATCH - MỖI NGÀY PIZZA (M) 89K

MIX & MATCH - MỖI NGÀY PIZZA (M) 89K


* Giá: 89K/pizza dòng Favorite (size M). Thêm 20K/pizza và 50K/pizza để nâng lên dòng Premium và Signature.

* Giá: 139K/pizza dòng Favorite (size L). Thêm 30K/pizza và 70K/pizza để nâng lên dòng Premium và Signature.

* Áp dụng khi mua 02 pizza đồng thời.